DŮVĚŘUJÍ NÁM

PRODUKTY

 MediOrganizer

APLIKACE PRO OBJEDNÁVÁNÍ
A PLÁNOVÁNÍ VYŠETŘENÍ PACIENTŮ
VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

MediOrganizer je inteligentní software vyvinutý za účelem zkvalitňování péče o pacienty. Tento systém umožňuje snadné a přehledné objednání a plánování vyšetření pacientů a zpětné vyhodnocení těchto dat. MediOrganizer je zkonstruován tak, aby se dal komfortně a efektivně propojit s jinými systémy (vyvolávací systém, KIS, RIS, a dalšími).

 MediShare

KLINICKÝ PORTÁL MEDISHARE
VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

MediShare je další produkt ze série inteligentních softwarů, který je zaměřen na podporu všech agend spolupráce, sdílení kalendářů a dokumentů včetně řízení změn uvnitř zdravotnického zařízení. Systém umožňuje integrovat rozličné aplikace do jednotného standardního prostředí. MediShare je vhodný pro nemocniční zařízení jakékoli velikosti.

 MediBus

FLEXIBILNÍ INTEGRACE
INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A APLIKACÍ
VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Inteligentní software MediBus je integrační prostředí, které propojuje systémy extérních institucí či subjektů (dodavatelé léčiv, záchrannou službu, zdravotní pojišťovnu a další) s konkrétním zdravotnickým zařízením. MediBus funguje jako sběrnice dat, která jsou ihned dostupná skrze zabezpečený přístup. Veškerá data v rámci systému MediBus jsou přístupná pouze oprávněným osobám v rámci platné legislativy.

OPTIMALIZACE PROCESŮ
REHABILITAČNÍ PÉČE
VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Další software z rodiny produktů “Medi”je zaměřen na optimalizaci rehabilitační péče. Pomocí tohoto systému můžete rozplánovat pracovní doby všech pracovišť, lékařů, terapeutů, cvičeben, bazénů a dalších. MediReha vám usnadní objednávaní pacientů a zpřehlední chod v čekárně pomocí vyvolávacího systému. Aplikace navíc umožňuje klientům zarezervovat si čas rehabilitace z pohodlí domova.

DALŠÍ PRODUKTY A SLUŽBY

MediRis

Klinický farmaceut

AGFactor

Vývoj informačních systémů na zakázku

Konzultace v oblasti IT

O NÁS

ARTIIS GROUP je společnost, která pomáhá nemocnicím, poliklinikám a jiným zdravotnickým zařízením usnadnit a zjednodušit administrativní procesy a agendu, aby svůj čas mohly plně věnovat svým pacientům. Členové našeho zkušeného týmu se pohybují na poli IT řadu let a mnoha předním zdravotnickým zařízením v ČR pomohli zvýšit efektivitu práce pomocí inteligentního softwaru přizpůsobeného na míru.

Naše firemní filozofie je založena na přátelské komunikaci se zákazníkem a budování dobrých vztahů. Jsme tým profesionálů, který zaručuje bezpečnost citlivých dat.

REFERENCE

KONTAKT

VOLEJTE
+420530508440

PIŠTE
info@artiisgroup.cz
obchod@artiisgroup.cz

Adresa:
ARTIIS GROUP, a.s.

Sídlo firmy:
Běhounská 2/22-24,
60200 Brno

Kancelář:
Klášterského 19,
61700 Brno

mapa