Byla vydána další verze MediOrganizeru s označením 2017.2. Obsahuje další modernizaci vzhledu a ergonomie uživatelského rozhraní. Významnou změnou je zvýšení bezpečnosti v oblasti registru uživatelů, jejich správy a autentizace s externími adresářovými servery.