V dubnu letošního roku jsme dokončili implementaci našeho produktu MediReha v Uherskohardišťské nemocnici a po krátkém pilotu, ji spustili do rutinního užívání. Díky snadnému ovládání aplikace a rychlosti vyhledávání volných termínů, se doba plánování procedur pro jednoho pacienta značně zkrátila, u některých případů až na čtvrtinu času.
Od května tohoto roku se nám již podařilo implementovat systém MediReha u dalších tří rehabilitačních pracovišť a řetězců, v obdobném rozsahu.