MediBus

MediBus

FLEXIBILNÍ INTEGRACE
INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A APLIKACÍ
VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PRINCIPY INTEGRACE

Principem integrace je vlastně „propojení“ funkcionalit a dat určitých systémů, které nám umožní řídit a modifikovat procesy podporované těmito systémy. Aby bylo možné takové integrace dosáhnout je třeba ji realizovat jako sběrnici, k níž jsou jednotlivé systémy připojeny. Přes tuto sběrnici pak každý připojený systém poskytuje svoje služby (funkce i data) ostatním systémům. Není tedy nutné vytváření komunikačních rozhraní mezi všemi systémy navzájem, ale každý systém má jedno komunikační rozhraní k integrační sběrnici (MediBUS). V případech, kdy je to vhodné nebo potřebné, lze v rámci integračního prostředí MediBUS vytvářet vlastní datová úložiště, která nám mohou zrychlit a zefektivnit přístup těmto datům.
Takto koncipované integrační prostředí je velmi variabilní, což zvyšuje flexibilitu změn a současně je efektivní, protože při integraci systému nebo aplikace stačí vytvořit pouze rozhraní k integračnímu prostředí.

PŘÍNOSY

 • Transparentní propojení a koexistence stávajících informačních systémů
 • Zvýšení dostupnosti a využitelnosti dat integrovaných systémů
 • Snížení nákladů a zvýšení flexibility při implementaci změn do aplikačního prostředí
 • Rychlejší a levnější implementace nových systémů díky využití standardů a SOA
 • Modelování procesů a jejich monitorování

 

STANDARDY A BEZPEČNOST

 • Podpora mezinárodně uznávaných zdravotnických standardů DICOM, HL7 a profilů IHE
 • Podpora SOA a webových služeb
 • Podpora adresářových služeb (LDAP)
 • Podpora standardně používaných webových prohlížečů
 • Vysoká dostupnost, použití TLS/SSL na transportní vrstvě a RBAC model pro řízení přístupů na uživatelské vrstvě patří k základním vlastnostem MediBUSu.

 

TECHNOLOGIE

Podporované operační systémy                             Aplikační a databázové technologie

 • Linux                                                                      Ensemble
 • UNIX                                                                      Caché
 • Widows                                                                  Javascript

 

PODPORA

Podpora provozu software a souvisejících služeb je standardně nabízena v režimech dostupnosti:

 • 24 x 7 - Nepřetržitá dostupnost SW/služby tzn. 24 hodin 7 dní v týdnu
 • 16/12/9 x 7 - Dostupnost 16/12/9 hodin 7 dní v týdnu. Čas dostupnosti je definovánve smlouvě o podpoře
 • 24 x 5 - Nepřetržitá dostupnost SW/služby tzn. 24 hodin 5 dní v týdnu, tj. v pracovních dnech. Dostupnost SW/služby není garantována ve dnech pracovního volna a dnech pracovního klidu
 • 16/12/9 x 5 - Dostupnost 16/12/9 hodin 5 dní v týdnu, tj. v pracovních dnech. Dostupnost SW/služby není garantována ve dnech pracovního volna a dnech pracovního klidu. Čas dostupnosti je definován ve smlouvě o podpoře

Na přání zákazníka je možné sjednat úpravy a rozšíření funkcionality dle individuálních požadavků.

CENA

Pro garanci ceny je třeba specifikovat požadovaný rozsah řešení.
Pro zjištění ceny nás prosím nezávazně kontaktujte.

inner_logo Úspěšné realizace

PŘIPRAVENI ZAČÍT?

Nejlepší způsob, jak se dozvědět více o našich
produktech, je spojit se přímo s naším týmem,
který dokáže navrhnout řešení přímo pro Vaše
zařízení, a to s ohledem na bezpečnost a
soukromí.