MediReha

MediReha

OPTIMALIZACE PLÁNOVÁNÍ
REHABILITAČNÍ PÉČE
VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PRINCIPY

Systém MediReha umožňuje používání základních plánovacích a rezervačních funkcí stejně jako systém MediOrganizer. Pro  rychlejší sestavení rehabilitačních plánu obsahuje speciální funkcionality pro automatické a polo automatické vyhledávání volných termínů. MediReha využívá nastavitelnou množinu pravidel pro vyhledávání vhodných termínů při sestavení rehabilitačních plánů na základě zadání požadavků na procedury (obdoba FT žádanky).
Během sestavování plánu lze měnit podmínky pro vyhledávání termínů a obsluha může ručními zásahy optimalizovat a korigovat navržené termíny dle přání pacienta.
MediReha umožňuje generovat žádanky na dopravu pacienta sanitou a evidenci dalších údajů vztahujících se k pacientovi a jeho plánu procedur.
U MediReha je kladen velký důraz především na efektivní plánování využití kapacit přístrojů a zdravotnického personálu, důsledkem čehož je nárůst produktivity a tím i příjmů rehabilitačních provozů.

PŘÍNOSY

 • Zkrácení doby na vytvoření plánu procedur až na jednotky minut šetří čas pacientů i rehabilitačních pracovníků
 • Zvýšením efektivity vytížení pracovišť, přístrojů a terapeutů, roste produktivita
 • Elektronická komunikace s pacientem šetří čas personálu a snižuje počet nerealizovaných rezervací
 • On-line sledování stavu rezervací a jejich realizace zlepšuje monitoring využití kapacit
 • Generování žádanek na svoz sanitním vozem a evidence žádanek na procedury sníží administrativní zátěž personálu

 

STANDARDY A BEZPEČNOST

 • Podpora mezinárodně uznávaných zdravotnických standardů HL7 a profilů IHE
 • Podpora SOA a webových služeb
 • Podpora adresářových služeb (LDAP), možnost integrace s Active Directory
 • Podpora standardně používaných webových prohlížečů (Google Chrome, Mozilla Firefox, IE, Safari)
 • Vysoká dostupnost, použití TLS/SSL na transportní vrstvě a RBAC model pro řízení přístupů na uživatelské vrstvě

 

TECHNOLOGIE

Podporované operační systémy                             Aplikační a databázové technologie

 • Linux                                                                      Java
 • Widows                                                                  AngularJS
 • Mac OS X                                                              PostgreSQL

 

PODPORA

Podpora provozu software a souvisejících služeb je standardně nabízena v režimech dostupnosti:

 • 24 x 7 - Nepřetržitá dostupnost SW/služby tzn. 24 hodin 7 dní v týdnu
 • 16/12/9 x 7 - Dostupnost 16/12/9 hodin 7 dní v týdnu. Čas dostupnosti je definovánve smlouvě o podpoře
 • 24 x 5 - Nepřetržitá dostupnost SW/služby tzn. 24 hodin 5 dní v týdnu, tj. v pracovních dnech. Dostupnost SW/služby není garantována ve dnech pracovního volna a dnech pracovního klidu
 • 16/12/9 x 5 - Dostupnost 16/12/9 hodin 5 dní v týdnu, tj. v pracovních dnech. Dostupnost SW/služby není garantována ve dnech pracovního volna a dnech pracovního klidu. Čas dostupnosti je definován ve smlouvě o podpoře

Na přání zákazníka je možné sjednat úpravy a rozšíření funkcionality dle individuálních požadavků.

CENA

Pro garanci ceny je třeba specifikovat požadovaný rozsah řešení.
Pro zjištění ceny nás prosím nezávazně kontaktujte.

 

inner_logo Úspěšné realizace

PŘIPRAVENI ZAČÍT?

Nejlepší způsob, jak se dozvědět více o našich
produktech, je spojit se přímo s naším týmem,
který dokáže navrhnout řešení přímo pro Vaše
zařízení, a to s ohledem na bezpečnost a
soukromí.